หน้าแรก
เรามีโชว์
แผนผังเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบ

banner_lic_Custom

การกำหนดวันในการทำใบอนุญาตขับรถ


1. การอบรมที่ต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง : เปิดอบรม วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ รวม 3 วันทำการ

    เช่น อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือกรณีใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุเกิน 1 ปี

           และใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุเกิน 3 ปี เป็นต้น

2. การอบรมที่ต้องใช้เวลา 1 หรือ 2 ชั่วโมง : เปิดอบรมทุกวันทำการ

    แล้วแต่กรณี

3. การทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) : เปิดดำเนินการทุกวันทำการ

4. การทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ) : เปิดดำเนินการ วัน อังคาร และ วันพฤหัสบดี

 

กระทู้ล่าสุด

 กระทู้ล่าสุด
ตอบ:ต่อใบขับขี่รถเครื่อง จาก 1 ปี เป็น 5 ปี 23-11-2012 15:52:05 admin
ตอบ:สอบใบขับขี่ 23-11-2012 15:18:20 admin
ตอบ:ตอบ:ตอบ:สอบถามการโอน ย้าย และแจ้งใช้ทะเบียนรถ 16-11-2012 10:38:31 admin
สอบใบขับขี่ 07-11-2012 11:55:36 ผู้ขอรับบริการ
ต่อใบขับขี่รถเครื่อง จาก 1 ปี เป็น 5 ปี 06-11-2012 08:24:14 saisai25
ตอบ:ตอบ:สอบถามการโอน ย้าย และแจ้งใช้ทะเบียนรถ 01-11-2012 10:29:10 บุคคลทั่วไป
ตอบ:สมัครงาน 14-05-2012 15:18:40 admin
สมัครงาน 07-05-2012 07:36:07 อับดุลเราะหมาน
ตอบ:สอบถามการโอน ย้าย และแจ้งใช้ทะเบียนรถ 27-02-2012 16:31:23 admin
สอบถามการโอน ย้าย และแจ้งใช้ทะเบียนรถ 27-02-2012 14:35:49 โอนรถ
ตอบ:ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ 25-01-2012 15:08:27 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ตอบ:ต่อใบอนุญาตขับรถ 25-01-2012 11:43:30 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ต่อใบอนุญาตขับรถ 19-01-2012 12:49:58 chumreaing@gmail.com
ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ 16-01-2012 18:26:41 บิสมี
ตอบ:สอบถามเรื่องทะเบียนรถตู้ 16-03-2011 16:43:23 กวจ.
สอบถามเรื่องทะเบียนรถตู้ 15-03-2011 11:33:27 dabchai30@hotmail.co.th
ตอบ:ตอบ:ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ 23-02-2011 17:14:26 บุคคลทั่วไป
ตอบ:ตอบ:ตอบ:การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุด 06-02-2011 19:23:08 บุคคลทั่วไป
ตอบ:ตอบ:การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุด 10-01-2011 18:46:35 บุคคลทั่วไป
ตอบ:การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุด 10-01-2011 15:22:16 admin
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก 58วันเด็ก 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มกราคม 2015 เวลา 14:17 น.)

 
ผู้บริหาร
 นายชยุต   สุขมิ่ง
ขนส่งจังหวัดปัตตานี  รักษาราชการแทน
 ขนส่งจังหวัดสตูล
มาสตูลเที่ยวไหนดี
 
banners

taxi

bt3

2

7

25

plan401
Facebook-trip-185_thumb